Sla inhoud over

Links


Links over pesten
Als je advies wilt of gewoon je verhaal wilt vertellen, kun je bellen naar:

  • Pestweb (0800 2828280). Je kunt elke schooldag, tussen 13:00 en 17:00 uur gratis bellen. Je kan ook met ze chatten (tussen 15:00 en 17:00 uur). Kijk daarvoor en voor tips en informatie over pesten op: www.pestweb.nl.
  • Kindertelefoon (0800 0432). Je kunt iedere dag (ook in het weekend en op feestdagen), tussen 14:00 en 20:00 uur gratis bellen. Je kan ook met ze chatten. Kijk hiervoor op de website www.kindertelefoon.nl. Je kan daar ook tips en informatie vinden over pesten.
  • Weerbaar, een website die informatie geeft over pesten, maar ook cursussen aanbiedt voor kinderen/jongeren om meer weerbaar te worden: www.weerbaar.nu.
  • www.weetwatjetypt.nl is een website over digitaal pesten. Zij geven stap voor stap aan hoe je digitaal pesten kan stoppen. Ook staan er verhalen op van andere kinderen.
  • Glenn is vroeger zelf erg gepest. Daarom is hij een weblog gestart. Met het weblog probeert hij andere kinderen te ondersteunen: www.eilbracht.web-log.nl.


Voor volwassenen:

  • De PRIMA anti-pestmethode is ontwikkeld door het NIGZ en TNO. Prima wordt aanbevolen door de ons. Meer informatie zie hun website: http://prima.nigz.nl/index.cfm.
  • De vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie adviseren en ondersteunen leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij scholen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief).